Ponuka pre domácich majstrov

Automatický závlahový systém

základ Vášho kvalitného trávnika

Všetci tí, ktorí sa už niekedy v živote pokúšali dosiahnuť na svojej záhrade perfektný trávnik Vám určite povedia, že to vôbec nie je ľahké a dá to zabrať čo do času i námahy. Naozaj kvalitný trávnik totiž okrem pravidelného kosenia, prevzdušňovania, odstraňovania burín a pravidelného dopĺňania živín je tiež veľmi náročný na dostatočnú zásobu prístupnej pôdnej vody.

Ak nechceme aby náš trávnik pri rodinnom dome vyzeral ako tie sídliskové počas horúcich letných dní a zároveň sa nechcete stať otrokom záhradnej hadice, ktorá Vám vždy strieka tam, kde je to absolútne nevhodné, potrebujete moderný zavlažovací systém.

Čo to ale je? Moderný systém sa skladá z rozvodov vody a výsuvných postrekovačov ukrytých pod úrovňou terénu. Po otvorení ventilu tlak prívodu vody vysunie postrekovač nad terén a po skončení zavlažovania sa tieto opäť zasunú do podzemných púzdier. Mozgom každého zavlažovacieho systému je počítačová ovládacia jednotka. Tá je naprogramovaná tak, že každé miesto Vašej záhrady bude zavlažované len takým množstvom vody, aké je potrebné pre zdravý vývoj trávniku či Vašich rastlín.

Systém býva zväčša nasadený v nočných hodinách, keď je strata vody minimálna a závlaha je pre rastliny fyziologicky najvhodnejšia. Nezanedbateľný je aj pocit že môžete bezstarostne odcestovať aj na dlhodobejšiu dovolenku s čistým svedomím, že o záhradu na Vašom pozemku je dobre postarané aj počas Vašej neprítomnosti.

V prípade dostatočných prirodzených zrážok celý systém odpojí čidlo zrážok a zamedzí tak neúčelnému zavlažovaniu, čo v konečnom dôsledku spolu s presným a adresným dávkovaním vody pomáha ušetriť čas a náklady na vodu a zároveň zvýši trhovú hodnotu Vašej nehnuteľnosti.

K čomu slúži a čo tvorí automatický závlahový systém

Závlahové systémy s automatickým ovládaním sú už rozšírené a dostupné i u nás. Správne navrhnutý a nainštalovaný systém umožní dosiahnutie úspory času i vody, čím sa veľmi skoro začnú vracať vynaložené prostriedky.

V porovnaní s ručným polievaním je úspora času u záhrady bežnej veľkosti od niekoľko desiatok až po niekoľko stoviek hodín za vegetačné obdobie.

Ako zabezpečí systém úsporu vody? Jednoducho. Trávnik je zavlažovaný iba potrebným množstvom vody, čím sa ušetrí až 40% spotrebovanej vody pri ručnom zalievaní. Zavlažovanie je možné naprogramovať v ľubovoľnú dobu a to i niekoľko krát denne. Nočná a skorá ranná zálievka šetrí tak isto veľké množstvo vody nakoľko cez deň je odpar vody vyšší až o 40-60%.

Zavlažovací systém je tvorený uceleným súborom mnohých komponentov. Medzi základné komponenty patria plastové rozvody vody, postrekovače rôznych typov a prevedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládacia jednotka, čidlá, filtračné zariadenia. Pokiaľ zdrojom vody nie je vodovodná prípojka, potom sem patrí i čerpadlo alebo čerpacia stanica.

Ako prebieha závlaha?

Pri zavlažovaní sa výsuvné časti postrekovačov vysunú nad trávnik, kde zostanú po celú dobu zavlažovania. Po ukončení zálievky sa zasunú do púzdier umiestnených pod zemou. Celá zavlažovaná plocha je rozdelená do niekoľkých sekcií, ktorých prebieha závlaha samostatne, s možnosťou odlišného režimu. Toto rozdelenie je potrebné, ale aj výhodné s niekoľkých dôvodov. Potrebné preto, že zdroj vody nemusí mať vždy dostatočnú kapacitu pre zavlaženie celej plochy na- raz všetkými postrekovačmi. Nevyhnutné je to pri použití rozdielnych typov postrekovačov (rotačných a rozprašovacích), ktoré majú rozdielnu spotrebu vody za jednotku času. Výhodou rozdelenia zavlažovanej plochy na sekcie je i možnosť zálievky jednotlivých sekcií rozdielnou dávkou vody ktorá sa riadi potrebou konkrétneho miesta. Plastové rozvody vody privádzajúce vodu k postrekovačom sú uložené cca 30-40cm pod povrchom. Preto je veľmi dôležité po skončení sezóny celý systém zazimovať. Priebeh zavlažovania riadi ovládacia jednotka. Tá je napojená na jednotlivé elektromagnetické ventily, ktoré otvárajú alebo zatvárajú prístup vody do jednotlivých sekcií.