Partneri

Ukážka montáže závlahového systému v zrealizovanej záhrade


Zlúpnutie trávneho drnu

Zlúpnutie trávneho drnu

Hĺbenie rýh ryhovačom

Vyhĺbená drážka pripravená na položenie potrubia

Výkop s potrubím

Výkop s potrubím

Zasyspaný výkop

Montáž kompletná

Montáž kompletná

Montáž kompletná