Ponuka pre domácich majstrov

Komponenty automatického závlahového systému

  • Prvky zavlažovacieho systému
  • Postrekovače
  • Elektromagnetické ventily
  • Riadiaca jednotka
  • Ostatné príslušenstvo: potrubné rozvody vody, elektrorozvody, filtrovacie zariadenie, šachtice, zahradné hydranty, čidlo zrážok...

Firma Rain Bird vyrába kompletnú radu výrobkov pre všetky typy zavlažovacích systémov. Výsuvné postrekovače najrôznejších typov a prevedení, elektroventily, ovládacie jednotky, čidlá zrážok - vždy je možné nájsť optimálne výrobky podľa dispozície plochy i požiadaviek zákazníka. Je už tradíciou firmy RAIN BIRD vyrábať výrobky, ktoré prispievajú k lepšiemu hospodáreniu s vodou a tým zároveň znižujú prevádzkové náklady systému. Úspora vody oproti hobby systémom často presahuje 20% a zrychľuje tak návratnosť nákladov na vybudovanie systému.

Postrekovače

I pre veľmi členité záhrady a parky zaručuje široká ponuka výrobkov RAIN BIRD optimálne pokrytie zavlažovanej plochy. Bez prestrekov na chodníky, terasy, cesty a všade tam kde to nie je žiadúce.

Statické rozprašovacie postrekovače
Rozprašovacie postrekovače sú určené na zavlažovanie menších alebo členitejších plôch trávnikov. Polomer dostreku sa pohybuje od 1,2 - 7 m. Výška výsuvníku postrekovača môže byť od 5 do 30 cm. podľa zvoleného typu.

Dynamické rotačné postrekovače
Postrekovače typu sú najviac používané rotačné postrekovače určené pre väčšie plochy záhrad. Dostrek rotačných postrekovačov sa pohybuje od 5 do 30 m.

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily zabezpečujú v spolupráci s ovládacou jednotkou otváranie a zatváranie jednotlivých sekcií závlahového systému. Umiestňujú sa do plastových šachiet, ktorých vrch je na úrovni terénu. Na základe 24 V impulzu z ovládacej jednotky elektroventily otvárajú a zatvárajú prívod vody k postrekovačom. Otvorenie a uzatvorenie prívodu vody je možné previesť elektronicky i manuálne.

Ovládacia jednotka

Ponuka ovládacích jednotiek RAIN BIRD je veľmi roziahla a vyhovie potrebám ako aj malých záhrad, terás, skleníkov tak i nárokom plôch o výmere mnohých hektárov.

Ovládacia jednotka je srdcom každého systému. Je napojená na jednotlivé elektroventily, čerpadlo, čidlo zrážok. V rámci jedného závlahového cyklu prebehne závlaha vo všetkých sekciách postupne. Závlahových cyklov môže byť i niekoľko denne. V prípade, že nie je možné sa napojiť na el. sieť-220V RAIN BIRD ponúka i ovládacie jednotky na 9V batériu.

Ventilové šachtice

Rýchlospojný ventil

Poskytuje možnosť rýchleho pripojenia na tlakový rozvod vody po odklopení viečka sa môže užívateľ ihneď napojiť na rozvod vody a pomocou kľúča s hadicou dopraviť vodu na požadované miesto.

Filtrovacie zariadenie

Filtre mechanického znečistenia sú určené pre závlahové systémy využívajúce vodu z vodovodu, zo studne, ale i dažďovú vodu.

Zrážkové čidlo

Zrážkové čidlo RAIN CHECK s nastaviteľnou výškou zrážok od 2 do 15 mm zablokuje priebeh závlahy, keď zrážky dosiahnu nastavenú hodnotu.