Montáž závlahového systému v zrealizovanej záhrade

Navrhovanie automatického závlahového systému

Správny návrh AZS je najdôležitejším predpokladom správneho fungovania systému. Ani najlepšie komponenty závlahového systému nezaistia dokonalý efekt a úžitok zo závlahového systému, pokiaľ nie je správne navrhnutý.

Do vlastného návrhu zavlažovania sa radšej nepúšťajte sami, ale nechajte si poradiť od odborníka. Najčastejšou laickou chybou pri návrhu rozmiestnenia postrekovačov je nerešpektovanie zásady dostatočného prekrytia plôch susednými postrekovačmi. Vždy je treba dodržovať optimálny spon.

Predpokladom pre spracovanie projektu je presný plán záhrady s osadzovacím plánom a informáciach o zdroji vody, tlaku a jej množstve.

Najspoľahlivejším spôsobom vytvorenia presného návrhu je osobná návšteva skúseného technika-projektanta priamo na riešenom pozemku. Ten na mieste doporučí vhodný typ zavlažovacieho systému. Pre seriózne spracovanie návrhu systému a i následnej kalkulácie ceny je dôležitá znalosť celej rady údajov, napríklad:

  • Typ pozemku: záhrada, park, športová plocha...
  • Veľkosť pozemku: celková plocha, čistá veľkosť zavlažovanej plochy, rozčlenenie plochy (záhrada, trávnik, kroviny, kvetinové záhony)
  • Typ pôdy
  • Svahovitosť pozemku
  • Zdroj vody: vodovod/studňa, výdatnosť v l/s, tlak (HDT) v atm, čerpadlo (typ, max. výkon, max. výtlaková výška)
  • Ďaľšie špecifikácie: umiestnenie ovládacej jednotky, umiestneie čidla zrážok, miesto napojenia na sieť 220V, iné

V prípade, že sa jedná o novostavbu a Vaša záhrada ešte nie je zrealizovaná je potrebné zabezpečiť plán budúcej záhrady či už od záhradného architekta alebo záhradníckej firmy, ktorá sa zaoberá navrhovaním záhradných úprav. Tento plán je potrebný k vypracovaniu relevantného plánu závlahového systému, z ktorého vychádzame pri kalkulácií cenovej ponuky.

Ak nemáte vypracovaný plán záhrady ponúkame Vám služby našich partnerov s ktorými spolupracujeme niekoľko rokov.