Montáž závlahového systému v zrealizovanej záhrade

Projekcia a poradenstvo

Projektovú a poradenskú činnosť ponúkame:

- záhradným architektom
- stavebným architektom
- všetkým investorom (majiteľom domov,firmám,športovým klubom,mestským a obecným úradom)
- záhradníckym firmám

Spolupráca s architektmi

Všetkým architektom ponúkame konzultačnú činnosť a spoluprácu na projektovej dokumentácií.

Automatický závlahový systém stále častejšou súčasťou zelene a často býva riešený až dodatočne, samozrejme potom vznikajú zbytočné kompromisy a komplikované technické riešenia. Spoluprácou s Vami by sme chceli týmto kompromisom predchádzať.

Záhradným architektom ponúkame zabezpečenie projektovej dokumentácie automatického závlahového systému,ktorý je podmienkou pre dokonalú údržbu parkov a záhrad, ktoré navrhujete.

Služby investorom

Všetkým investorom ponúkame poradenské služby pri výbere riešenia závlahového systému,čerpacej stanice. Zaistíme kompletnú projektovú dokumentáciu a samozrejme uvedený projekt aj zrealizujeme.

Projekčný a realizačný servis záhradníckym firmám

Záhradníckym firmám, ktoré navrhujú a realizujú záhradné úpravy ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie ako podklad pre ponuku investorom,cenovú kalkuláciu a pokiaľ nerealizujete závlahové systémy aj samotné realizovanie automatického závlahového systému.