Partneri

Tipy pre správnu prevádzku systému

Zavlažujte ráno...

Optimálny čas pre zavlažovanie je v neskorých nočných hodinách a skoro ráno - okolo 5:00 ráno, približne do8:00 dopoludnia. Vtedy je slnko ešte nízko, vietor je mierny a teplota nie je príliš vysoká. Pozor na zavlažovanie v priebehu dňa – vysoké teploty a vietor výrazne znižujú účinnosť zavlažovania. Veľká časť vody sa vyparí ešte skôr ako dopadne na trávnik a tak isto i mnoho rastlín je citlivých na prudké ochladzovanie v horúcich letných dňoch.

Naopak zavlažovanie v podvečerných hodinách tiež nie je ideálne, pretože voda sa drží na listoch po celú noc, čo môže mať za následok rozšírenie hubových ochorení. Zavlažovaním ráno dáme trávniku i rastlinám šancu, aby v priebehu dňa oschli a to je dobrá prevencia proti rôznym ochoreniam rastlín.

Rozdeľte systém na zóny

Trávniky a výsadby majú výrazne rozdielne nároky na množstvo vody. Odlišné nároky budú i v závislosti na polohe plochy, na ktoré svieti slnko po celý deň vyžadujú úplne iný závlahový režim ako plochy, ktoré sú väčšinu dňa v tieni. Podobný vplyv má i konfigurácia s ohľadom na svetové strany – viac vlahy pre južné a západné plochy a naopak menej vlahy pre severné či východné časti pozemku. Pokiaľ už pri navrhovaní systému vezmeme všetky tieto vplyvy do úvahy, potom vytvoríme systém, ktorý bude pri prevádzke dostatočne flexibilný a umožní užívateľovi dodať len nevyhnutné množstvo vody na každú špecifickú plochu. A nemusí to vždy znamenať zvýšenie nákladov na vybudovanie systému.

Zavlažujte len to, čo rastie

Pokiaľ ste sa rozhodli pre stabilný zavlažovací systém vyvarujte sa prestrekom na chodníky, terasy a ďalšie spevnené plochy. Kontrolujte nastavenie výseče postrekovačov, aby nestriekali na dom, bazén alebo terasu ! Tak isto správne nastavená hodnota tlaku vody má zásadný vplyv na hospodárnosť systému. Správne nastavený systém s optimálnou veľkosťou kvapiek pracuje omnoho účinnejšie. Jemné a malé kvapky, ktoré vznikajú príliš vysokým tlakom sú veľmi náchylné na vplyv vetra a výrazne zvyšujú odpar vody. Preto si nechajte Váš systém z času na čas skontrolovať a nastaviť!

Kríky a stromy? Kvapková závlaha!

Moderným trendom posledného desaťročia je bezpochyby kvapková závlaha. Je ideálnou technológiou pre zavlažovanie kríkov, stromov, rastlín v nádobách či na záhonoch. Hadica so zabudovanými kvapkovačmi dávkuje vodu len k rastlinám, priamo do koreňovej zóny. Spotreba vody bude výrazne nižšia a dramaticky sa obmedzí rast burín i nebezpečenstvo rozšírenia chorôb rastlín.

Použitie kôry vo výsadbách

Ako Vám určite každý záhradník potvrdí, zakôrovanie záhonov nemá len estetickú funkciu. Kôra Vám chráni rastliny pred zaburinením, zhutňovaním pôdy a v neposlednom rade bráni výparu vody. Pri použití kvapkovacej hadice pre zavlažovanie výsadieb, je kôra ideálnym miestom, do ktorého kvapkovaciu hadicu umiestnime.

Systém priebežne kontrolujte!

Nakoľko je systém v činnosti v skorých ranných hodinách, môže sa stať, že prípadné problémy systému odhalíme neskoro. Pravidelne kontrolujte správnu funkciu postrekovačov i elektroventilov. Pri poklese tlaku v systéme ako prvé skontrolujte či nie je zanesený filter. Doporučujeme vizuálne skontrolovať každý postrekovač, či sa správne vysúva a zasúva, trysky nesmú byť upchaté a elektroventily musia uzatvárať a otvárať sekciu spoľahlivo a dostatočne rýchlo. Tak isto skontrolujte čidlo zrážok a odstráňte z neho listy a prípadné ďalšie nečistoty, ktoré môžu jeho funkciu ovplyvniť. Kontrolou systému zaistíte jeho správnu a hospodárnu prevádzku. Je dobré o systéme vedieť čo najviac a doporučujeme raz za mesiac si systém skontrolovať -nezaberie Vám to viac ako 15 minút a tak nebudete nepríjemne prekvapený, keď Vám príde účet za vodné.

Pracujte s ovládacou jednotkou!

Mení sa ročné obdobie, mení sa počasie. Preto pravidelne pracujte s nastavením ovládacej jednotky. Vždy trvajte na inštalácií čidla zrážok. Tieto dva základné faktory výrazne ovplyvnia spotrebu vody zavlažovacím systémom. Všetky ovládacie jednotky Rain Bird® sú vybavené funkciou Water Budget, ktorá umožňuje rýchle a ľahké nastavenie zmeny doby zavlažovania pre všetky sekcie naraz, všetky ovládacie jednotky Rain Bird ® je možné doplniť senzormi zrážok Rain Check™ alebo Rain Sensor, ktoré v prípade dostatočných prirodzených zrážok činnosť systému dočasne pozastavia. Neplaťte za vodu, ktorú nevyužijete!!