Partneri

Realizácia automatického závlahového systému

Práce realizujeme od jari do začiatku zimy. Na pozemku sa vytýčia miesta kde budú umiestnené postrekovače, ventilové šachtice, kadiaľ budú vedené výkopy pre uloženie potrubia a elektroinštalácie. V už založených záhradách najprv dočasne odstránime trávny drn pomocou zlupovačky trávneho drnu. Po ukončení prác vrátime trávny drn na pôvodné miesto, ktoré v priebehu 10-14 dní zrastie s pôvodným trávnikom, takže uvedený zásah ani nezbadáte.

Výkopové práce realizujeme pomocou ryhovača. Výhodou oproti bežnému ručnému kopaniu je, že práca trvá oveľa kratší čas, výkop je rovnomerný a vyfrézovaná hlina má jemnú štruktúru čo urýchľuje zásyp a minimalizuje možnosť vzniku nerovností. Hĺbka výkopov sa pohybuje u bežných záhrad od 30 do 40 cm, u športových plôch je hĺbka väčšia.

Do výkopov je uložené potrubie a elektrorozvody. Na potrubie sa namontujú postrekovače, do ventilových šachtíc sa umiestnia elektroventily. Po uložení rozvodov sa výkopy zahrnú a zhutnia, aby nedochádzalo k prepadnutiu terénu.

Zavlažovací systém sa napojí na zdroj vody. Tým môže byť mestská vodovodná prípojka, studňa, zberná nádrž, potok a pod. Po napojení na zdroj vody sa systém prepláchne aby sa odstránili prípadné nečistoty, ktoré sa do potrubia mohli dostať pri montáži. Zapojí sa ovládacia jednotka, ktorá ovláda elektromagnetické ventily. K jednotke sa zapojí čidlo zrážok. Nasleduje odskúšanie a nastavenie výseče postrekovačov. Ostáva naprogramovať ovládaciu jednotku a závlahový systém je pripravený na použitie.

Doba montáže pre záhradu o veľkosti cca 700-800 m2. od započatia prác do odovzdania systému by nemala prekročiť 1 týždeň.

Nakoľko je hĺbka umiestnenia rozvodov relatívne malá(30-40 cm) je nevyhnutné na jeseň po ukončení sezóny systém odvodniť. Samovoľne vypustiť vodu zo všetkých prvkov je takmer nemožné. Najspoľahlivejším, najrozšírenejším a takisto najjednoduchším spôsobom zazimovania je „prefúknuť“ systém stlačeným vzduchom pomocou kompresora. Týmto spôsobom sa veľmi efektívne odstráni voda zo všetkých častí závlahového systému.