Montáž závlahového systému v zrealizovanej záhrade

Realizácia automatického závlahového systému

Práce realizujeme od jari do začiatku zimy. Na pozemku sa vytýčia miesta kde budú umiestnené postrekovače, ventilové šachtice, kadiaľ budú vedené výkopy pre uloženie potrubia a elektroinštalácie. V už založených záhradách najprv dočasne odstránime trávny drn pomocou zlupovačky trávneho drnu. Po ukončení prác vrátime trávny drn na pôvodné miesto, ktoré v priebehu 10-14 dní zrastie s pôvodným trávnikom, takže uvedený zásah ani nezbadáte.

Výkopové práce realizujeme pomocou ryhovača. Výhodou oproti bežnému ručnému kopaniu je, že práca trvá oveľa kratší čas, výkop je rovnomerný a vyfrézovaná hlina má jemnú štruktúru čo urýchľuje zásyp a minimalizuje možnosť vzniku nerovností. Hĺbka výkopov sa pohybuje u bežných záhrad od 30 do 40 cm, u športových plôch je hĺbka väčšia.

Do výkopov je uložené potrubie a elektrorozvody. Na potrubie sa namontujú postrekovače, do ventilových šachtíc sa umiestnia elektroventily. Po uložení rozvodov sa výkopy zahrnú a zhutnia, aby nedochádzalo k prepadnutiu terénu.

Zavlažovací systém sa napojí na zdroj vody. Tým môže byť mestská vodovodná prípojka, studňa, zberná nádrž, potok a pod. Po napojení na zdroj vody sa systém prepláchne aby sa odstránili prípadné nečistoty, ktoré sa do potrubia mohli dostať pri montáži. Zapojí sa ovládacia jednotka, ktorá ovláda elektromagnetické ventily. K jednotke sa zapojí čidlo zrážok. Nasleduje odskúšanie a nastavenie výseče postrekovačov. Ostáva naprogramovať ovládaciu jednotku a závlahový systém je pripravený na použitie.

Doba montáže pre záhradu o veľkosti cca 700-800 m2. od započatia prác do odovzdania systému by nemala prekročiť 1 týždeň.

Nakoľko je hĺbka umiestnenia rozvodov relatívne malá(30-40 cm) je nevyhnutné na jeseň po ukončení sezóny systém odvodniť. Samovoľne vypustiť vodu zo všetkých prvkov je takmer nemožné. Najspoľahlivejším, najrozšírenejším a takisto najjednoduchším spôsobom zazimovania je „prefúknuť“ systém stlačeným vzduchom pomocou kompresora. Týmto spôsobom sa veľmi efektívne odstráni voda zo všetkých častí závlahového systému.