Ponuka pre domácich majstrov

Výber firmy

Úspešnosť a spoľahlivosť Vášho závlahového systému z veľkej miery závisí od správneho navrhnutia a inštalácie závlahového systému. Posúdenie problematiky a odborné znalosti sú rozhodujúce pre zaistenie výkonnosti a dlhodobej spoľahlivosti Vášho systému. Práve to, ako je Váš systém navrhnutý a nainštalovaný ukáže rozdiel medzi spoľahlivým systémom, ktorý udržuje Váš trávnik zelený a zdravý a systémom, ktorý svoju funkciu neplní ideálne a spotrebováva nadmerné množstvo vody.

Spoľahlivý a schopný dodávateľ Vám rád poskytne dostatok informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť. Zároveň sa bude chcieť zoznámiť s Vašim pozemkom, aby zistil pôdne podmienky, informácie ohľadom vodného zdroja, tlakových podmienok, bude chcieť poznať druhy a rozmiestnenie porastov, trávníkových plôch.... Následne Vám predloží upresnenú cenovú ponuku, v ktorej máte presne vyčíslené pracovné a materiálové náklady. Zároveň s touto ponukou by Vám mal dodávateľ jasne vysvetliť všetky špecifikácie.

Na čo sa pýtať?

Dobrí dodávatelia Vás budú vyzývať ku kladeniu otázok. Odpovede na tieto otázky Vám umožnia zistiť čo presne za svoje peniaze dostávate a čo všetko môžete od svojho zavlažovacieho systému očakávať. A tu je pár otázok, ktoré Vám môžu pomôcť:

Ktorý typ výrobku bude použitý a prečo?

Dodávateľ by Vám mal uviesť ktorú ovládaciu jednotku, elektroventily, rotačné čí rozprašovacie postrekovače bude najvhodnejšie použiť pre Vašu záhradu.

Bude poskytnutý poinštalačný servis?

Profesionálny dodávateľ musí byť schopný a ochotný tento servis poskytnúť.

Získate za čo platíte

Vyvarujte sa dodávateľov, ktorí účtujú výrazne nižšiu cenu ako ostatní. Títo dodávatelia môžu byť neoprávnení alebo neskúsení a často používajú techniky, ktoré môžu ohroziť stav Vášho trávnika a skrátiť životnosť Vášho systému.

  • Nie je osadený vstupný filter, ktorý chráni Vaše komponenty systému a zaručuje bezproblémovú prevádzku a spoľahlivosť systému.
  • Postrekovače sú osadené príliš ďaleko jeden od druhého, takže plocha nie je optimálne pokrytá, v dôsledku čoho na trávniku v letných mesiacoch vznikajú suché hrdzavé škvrny.
  • Na sekciách sú osadené postrekovače rôznych typov(rotačné a rozprašovacie),čo spôsobuje premokrenie jednej časti pozemku v snahe dostatočne zavlažiť inú.
  • Nie sú použité špeciálne vodotesné konektory a platové šachtice, takže ochrana elektrických komponentov je nedostatočná.

Nižšie uvádzame stručný prehľad priebehu zákazky od prvej návštevy až po odovzdanie diela.

Stručný postup priebehu zákazky

1. Prvá návšteva u zákazníka:

Všeobecné zoznámenie zákazníka s automatickým závlahovým systémom
Zistenie požiadaviek zákazníka(čo všetko treba zalievať).
Zistenie informácií o pozemku, o typoch výsadieb, osadení rastlín, zdroji vody.
Určenie miesta ovládacej jednotky, čidla zrážok, požiadavky na priechodky pod chodníkmi.

2. Vypracovanie projektu a cenovej ponuky.

Vypracovanie projektu i cenovej ponuky je nezáväzné a zdarma!

3. Dohoda o dodávke a montáži závlahového systému.

Spísanie dohody o diele vrátane záručných podmienok. Na všetky komponenty a zrealizované práce poskytujeme záruku 3 roky.

4. Prevzatie zálohy vo výške cca 60%

5. Vlastná realizácia.

6. Odovzdanie diela a zaškolenie zákazníka s obsluhou zavlažovacieho systému, vrátane odovzdania návodov na obsluhu.

7. Prevzatie doplatku ceny za dielo.