Partneri

Zdroje vody

Mestská vodovodná prípojka

Použitie vody z vodovodnej prípojky je investične najmenej náročné ,ale už samotné prevádzkovanie patrí medzi najdrahšie. Ako vhodný spôsob zníženia nákladov je dobré požiadať distribútora vody o inštaláciu podružného vodomeru, čím ušetríme náklady na stočné. Pre automatický závlahový systém je najvhodnejšie miesto napojenia priamo za vodomerom. Tým sa znížia straty na tlaku a prietoku vody nakoľko priemer prívodného potrubia do domu býva často menší ako potrebujeme pre optimálnu činnosť závlahového systému. Pre bežné záhrady a menšie komerčné areály postačuje priemer 1“.

Studňa

Z hľadiska konštrukčného delíme studne na:

kopaná studňa
- vyznačuje sa priemerom od 75 do 120cm
- obyčajne býva osadená betónovými prefabrikátmi(skružami)

vŕtaná studňa
- vyznačuje sa priemerom od 10 do 25cm

narážaná studňa
- je to vlastne do zeme narazená pozinkovaná trubka o dĺžke najviac 600 cm
- používa sa na miestach s vysokou hladinou spodnej vody

V dnešnej dobe patria studne k najrozšírenejším zdrojom vody pre závlahové systémy. Aj keď je voda zadarmo, náklady na zriadenie studne, investície do čerpadla, automatickej vodárne spolu s nákladmi na elektrickú energiu nie sú zanedbateľné. Dôležité je dávať pozor na kvalitu vody hlavne z hľadiska obsahu mechanických nečistôt. Pokiaľ si chcete dať vybudovať takýto vodný zdroj nezabudnite si dať urobiť čerpaciu skúšku, ktorá prezradí výdatnosť zdroja a v neposlednom rade je dôležité si dať vrt vyčistiť od mechanických nečistôt. To by Vám mala zabezpečiť firma, ktorá vrt zrealizovala.

Dažďová voda(akumulačná nádrž)

Dažďovú vodu je nevyhnutné kombinovať s iným zdrojom vody. Dôvodom tejto kombinácie je fakt, že dažďovú vodu nie sme schopný zhromažďovať v potrebnom množstve. V lete nie je žiadnou výnimkou i niekoľkotýždňové počasie bez zrážok a tým by bolo obtiažne naakumulovať dostatočné množstvo vody potrebnej na závlahu. Dopúšťanie je dobré zautomatizovať, aby dopúšťaná voda nezaberala miesto pre dažďovú vodu.

Objem akumulačnej nádrže musí byť dostatočne veľký(min 5 m3 ), aby celkový objem zachytenej vody za celú sezónu bol dostatočne veľký, aby úspora vody napr. z vodovodnej prípojky pokryla náklady na vybudovanie celého systému (nádrž, čerpadlo, automatizácia dopúšťania, prevádzkové náklady).

Voda z prírodných nádrží a potokov

Použitie vody z týchto zdrojov je problematické hlavne z dôvodu vysokého mechanického a biologického znečistenia. Preto sa používajú len pri veľkých závlahových systémoch kde sú vysoké nároky na spotrebu vody a nie je možné použiť iný zdroj. Na zavlažovanie malých plôch je použitie takýchto zdrojov vody problém pretože náklady na čistenie vody sú veľmi vysoké a môžu prekročiť náklady na vybudovanie samotného automatického zavlažovacieho systému.